Slik søker du på kredittkort

Før man sender inn en søknad på kredittkort er det lurt å skaffe seg en oversikt over hvilke kredittkort som passer best til nettopp deg. Dette gjør man lettest ved å søke kredittkort på nettet. Det finnes flere nettsider som gir deg en grei oversikt og beskrivelse av fordelene og ulempene ved utvalgte kredittkort. Dinepenger.no og norskfamile.no gir deg en presentasjon på noen av de beste kredittkortene på markedet for ulike kundegrupper. Når man har valgt seg ut ett eller flere kredittkort som er aktuelle går man inn på dette kredittselskapets nettside og fyller ut en søknad enklest der. Selve søknadsprosessen er ikke veldig komplisert enkelte steder behøver du ikke gjøre mer enn å legge inn de mest grunnleggende personopplysningene. Etter at søknaden er sendt inn tar det kun kort tid før man får svar. For å gjøre leveringstiden mindre er det en god ide å ta i bruk BankId-brikken når man søker. Da vil ventetiden går fra å vare i noen uker til å ta noen få dager.

Hvilke krav stilles til søkeren?

Selv om det er enkelt å søke om kredittkort er det en del krav som må innfris før man kan sende avgårde en søknad. For det første må man være norsk statsborger, og man må ha vært det i minst tre år. Det er også en aldersgrense på 18 år, og hos noen kredittselskap er denne på opp mot 23 år. De fleste kredittkortutstederne ønsker også at søkeren har en stabil inntekt. Inntektsgrensen settes normalt til over 100 000 kroner, men dette kan variere. Enkelte har ingen inntektskrav. Og sist, men ikke minst kan man ikke ha et pågående inkassokrav mot seg og heller ingen betalingsanmerkninger.

Kredittselskapene ønsker seg kunder med en stabil og god økonomi og lønn. Denne kundegruppen har derfor mer eller mindre frie tøyler når de skal velge seg kredittkort. Har man ingen eller liten gjeld vil kredittselskapene også tilby en høyere kredittramme.